Neem ook een kijkje op mijn andere website
www.marleencrabbe.com

 

10 november 2021

 

TERMEN

Marleen CRABBE
hierna genoemd: “De Healer

Iedere natuurlijke of rechtspersoon waarmee Marleen CRABBE een overeenkomst sluit tot het verzorgen van opleidingen, healing, workshops en lezingen, ongeacht of opdrachtgever zelf, of een derde deelneemt, hierna genoemd: “De Klant

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten van de Healer.
Van deze algemene voorwaarden kan alleen, na overleg, schriftelijk worden afgeweken.
Eventuele voorwaarden eigen aan de Klant zijn uitgesloten.

De algemene voorwaarden zijn hoe dan ook verondersteld aan de Klant overgemaakt. Ze kunnen op eenvoudig verzoek aan de Klant worden bezorgd.

 

 

VERKLARING

De healer verklaart hierbij de reguliere geneeskunde als basis te beschouwen van de gezondheidszorg.  De Healer kan/mag geen medische diagnoses of analyses in vraag stellen.  De dienstverlening van de Healer zijn uitsluitend een mogelijke ondersteuning en aanvullend bij de reguliere geneeskunde.

De dienstverlening van de Healer vervangen geen medische behandelingen of medicaties, psychologische of psychiatrische begeleiding.  Voor het achterhouden van informatie rond deze materie kan de Healer geen verantwoordelijkheid opnemen. Indien de Klant medische klachten of twijfels heeft, dient de Klant steeds eerst zijn arts te raadplegen.  Is de Klant in behandeling bij een arts dient de Klant dit vooraf uitdrukkelijk te vermelden aan de Healer.

Door de aard van de dienstverlening van de Healer en de nadrukkelijke inbreng van de Klant streven beide partijen naar een betere bewustwording en verandering bij de Klant.  De Klant bepaalt zelf of, en hoe snel hij/zij een verandering teweegbrengt en blijft op ieder moment zelf verantwoordelijk voor zijn/haar proces.

Adviezen van de Healer zijn voorstellen en suggesties en dienen altijd beoordeeld te worden door de Klant.

 

 

BEROEPSGEHEIM

De Healer is gebonden aan het beroepsgeheim.  Alles wat in het contact tussen Healer en Klant besproken wordt, is en blijft vertrouwelijk.  De Healer deelt het besprokene nooit met derden, tenzij de Klant uitdrukkelijk toestemming geeft om te overleggen met een arts.

 

BE 0515.935.278  -  Marleen CRABBE  -  Honsdonkstraat 11  -  3120 Tremelo